Werking

Na telefonisch contact of contact via e-mail, wordt er een afspraak gemaakt voor een anamnesegesprek, waarop we kennis maken en de praktische zaken toelichten aangaande tarieven, eventuele terugbetaling e.d. Ook de voorgeschiedenis en logopedische problemen worden tijdens dit gesprek in kaart gebracht. Achteraf wordt een afspraak gemaakt voor een grondig diagnostisch onderzoek.

De onderzoeksresultaten zullen, na verwerking, met u besproken worden en er zal een logopedisch aanvangsbilan, met inbegrip van een individueel handelingsplan, opgemaakt worden. Indien nodig, wordt er een afspraak gemaakt voor therapie.

De therapie zal plaatsvinden in de praktijk (onze praktijk is volledig rolstoeltoegankelijk) of aan huis (indien u zich niet of moeilijk kunt verplaatsen o.w.v. fysieke redenen). Afhankelijk van de stoornis en de ernst ervan, wordt de frequentie en de duur van de therapie bepaald. Dit gebeurt in overleg met de geneesheer-specialist.

Opgelet: indien u niet aanwezig kunt zijn op een geplande afspraak, vragen wij u tijdig (24u op voorhand), te verwittigen.