Team

Het is de ambitie van de praktijk om kwalitatieve logopedische therapie aan te bieden, dewelke gericht is op de specifieke noden van de patiënt, zodat deze met zijn/haar beperking zo goed mogelijk kan functioneren en participeren in de maatschappij.

We zijn ervan overtuigd dat we dit met een jong en dynamisch team, met veel verstand van zaken en aandacht voor detail, kunnen verwezenlijken.

Onze praktijk bestaat momenteel uit één logopedistes nl. Pascaline Van Briel.