Tarieven

Pascaline Van Briel is een geconventioneerde logopediste. Zij houdt zich aan de officieel vastgelegde tarieven en aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen. Ze is verplicht de voorziene honoraria die door het RIZIV werden vastgelegd na te leven. Dit beschermt u als cliënt tegen financiële verrassingen.

De mutualiteiten verlenen tegemoetkoming aan cliënten die lijden aan een specifieke stoornis (vb. Stemstoornissen, taalontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, neurogene stoornissen,…). Voor articulatieproblemen kan enkel een tegemoetkoming verkregen worden via de aanvullende verzekering. De maximale duur van de tegemoetkoming is afhankelijk van de problematiek.

 

Bedragen van toepassing sedert 1 augustus 2020:

Prestatie Honorarium Gewone verzekering Verhoogde tegemoetkoming
Terugbetaling Remgeld Terugbetaling Remgeld
Logopedisch aanvangsbilan € 32,83 € 25,33 € 7,50 € 29,83 € 3,00
Logopedische zitting (30 min) buiten de school € 26,50 € 21,00 € 5,50 € 24,50 € 2,00
Logopedische zitting (60 min) € 53,22 € 48,72 € 11,00 € 48,72 € 4,50
Logopedisch evolutiebilan € 46,80 € 35,80 € 11,00 € 42,30 € 4,50

 

Facturatie gebeurt maandelijks. Deze facturen mogen per overschrijving of contant betaald worden. Na betaling wordt er een getuigschrift voor verstrekte hulp meegegeven. Met dit document kunt u bij de mutualiteit terugbetaling voor de verleende zorg vragen.