Tarieven

Pascaline Van Briel en Eveline Postelmans zijn geconventioneerde logopedisten. Zij houden zich aan de officieel vastgelegde tarieven en aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen. Ze zijn verplicht de voorziene honoraria die door het RIZIV werden vastgelegd na te leven. Dit beschermt u als cliënt tegen financiële verrassingen.

De mutualiteiten verlenen tegemoetkoming aan cliënten die lijden aan een specifieke stoornis (vb. Stemstoornissen, taalontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, neurogene stoornissen,…). Voor articulatieproblemen kan enkel een tegemoetkoming verkregen worden via de aanvullende verzekering. De maximale duur van de tegemoetkoming is afhankelijk van de problematiek.

 

Bedragen van toepassing sedert 1 januari 2019:

Prestatie Honorarium Gewone verzekering Verhoogde tegemoetkoming
Terugbetaling Remgeld Terugbetaling Remgeld
Logopedisch aanvangsbilan € 32,20 € 24,70 € 7,50 € 29,20 € 3,00
Logopedische zitting (30 min) op school € 22,80 € 16,80 € 6,00 € 20,80 € 2,00
Logopedische zitting (30 min) buiten de school € 23,60 € 18,10 € 5,50 € 21,60 € 2,00
Logopedische zitting (60 min) € 47,40 € 36,40 € 11,00 € 42,90 € 4,50
Logopedisch evolutiebilan € 45,90 € 34,90 € 11,00 € 41,40 € 4,50

 

Facturatie gebeurt maandelijks. Deze facturen mogen per overschrijving of contant betaald worden. Na betaling wordt er een getuigschrift voor verstrekte hulp meegegeven. Met dit document kunt u bij de mutualiteit terugbetaling voor de verleende zorg vragen.