Spraakstoornissen

spraakstoornis  Stemstoornissen

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg een verandering in de toonhoogte, de luidheid en/of de kwaliteit van de stem. Er kunnen dan ook verschillende klachten voorkomen, zoals: keelpijn, heesheid, problemen betreffende toonhoogte of luidheid,… Er kunnen eveneens problemen zijn met betrekking tot de ademhaling.

Binnen de stemstoornissen maken we het onderscheid tussen organische stemstoornissen en niet-organische (functionele en psychogene) stemstoornissen.

Bij de organische stemstoornissen is er een probleem ter hoogte van het strottenhoofd; bijvoorbeeld een larynxtumor, een stembandverlamming, endocriene veranderingen (primair organische stemstoornissen) of treden er weefselstructuurveranderingen op ten gevolge van verkeerd stemgebruik of stemmisbruik; bijvoorbeeld stembandknobbeltjes, stembandoedeem,… (secundair organische stemstoornissen).

Bij de niet-organische stemstoornissen is het stemorgaan in orde, maar is er sprake van verkeerd stemgebruik en/of stemmisbruik.

 

spraakstoornis  Articulatiestoornissen

Bij een articulatiestoornis worden bepaalde klanken of klankcombinaties foutief uitgesproken. We spreken pas van een articulatiestoornis als een kind achterop blijft in zijn spraakontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Hierbij onderscheiden we de fonetische en de fonologische articulatiestoornissen.

Een kind met een fonetische articulatiestoornis heeft moeite met de motorische productie van één of meerdere klanken. Wanneer kinderen deze klank(en) niet kunnen uitspreken gaan ze deze weglaten, vervangen of vervormen.

Een kind met een fonologische articulatiestoornis heeft moeite met de betekenistoekenning en dus het correct gebruiken van klanken bij de vorming van woorden. Jonge kinderen vervormen de woorden van volwassenen en maken hierdoor de klankstructuur eenvoudiger. Op den duur gaan hun woorden steeds meer op die van volwassenen lijken en verdwijnen de vereenvoudigingsprocessen. Kinderen met een fonologische articulatiestoornis passen bepaalde processen langer toe dan leeftijdsgenootjes.