Neurogene stoornissen

neurogenestoornis  Afasie

Afasie is een verworven taalstoornissen ten gevolge van een hersenletsel, waarbij het begrijpen, spreken, lezen en schrijven gestoord kunnen zijn. De kenmerken van de afasie hangen af van welk gebied in de hersenen precies geraakt is. Volgende problemen kunnen optreden: problemen met het begrijpen, woordvindingsproblemen, verkeerde woorden zeggen, woorden verkeerd vormen en moeite hebben met het maken van correcte zinnen. Deze problemen kunnen zich voordoen in het uiten en begrijpen van taal, dit zowel in de gesproken als in de geschreven taal. De bekendste vormen van afasie zijn: Afasie van Broca (motorische afasie), Afasie van Wernicke (sensorische afasie), Globale afasie en Amnestische (anomische) afasie.

 

neurogenestoornis  Spraakapraxie

Spraakapraxie is een spraakstoornis ten gevolge van een hersenletsel. Bij spraakapraxie is het programmeren van de spieren, die nodig zijn voor het spreken, verstoord. De persoon kan de handelingen vaak wel nog spontaan uitvoeren, maar het uitvoeren op vraag levert problemen op. De spieren werken nog goed, maar het aansturen, het plannen van de handelingen geeft problemen.

 

neurogenestoornis  Dysartrie

Dysartrie is een verworven spraakstoornis ten gevolge van een hersenletsel. Bij dysartrie is de inhoud normaal, maar de verstaanbaarheid is verminderd doordat de spieren die instaan voor de spraak niet meer goed werken. De spierkracht en/of de afstemming tussen de spieren kan verstoord zijn.

 

neurogenestoornis  Dysfagie

Dysfagie is een stoornis in het slikvermogen. Er is een combinatie van stoornissen in de slikspieren, een verminderde gevoeligheid en een afname van de reflexen. Ten gevolge van de dysfagie kan een persoon zich verslikken. Hierbij komt er voedsel of drank in de luchtpijp terecht, met alle gevolgen vandien.