Leermoeilijkheden en leerstoornissen

leerstoornis  Leermoeilijkheden en leerstoornissen

Een kind heeft leermoeilijkheden als het op school moeilijkheden ervaart op meerdere vlakken.

Leerstoornissen daarentegen zijn langdurige en hardnekkige problemen die specifiek het leren van lezen, spellen en/of rekenen belemmeren. Er is een duidelijke (ernstige) achterstand en de prestaties liggen duidelijk lager dan wat op basis van leeftijd en omstandigheden verwacht kan worden.

We maken het onderscheid tussen 3 leerstoornissen:

  • Dyslexie: het onvermogen om tot correct lezen te komen (leesstoornis)
  • Dysorthografie: het onvermogen om tot correct schrijven te komen (schrijfstoornis)
  • Dyscalculie: het onvermogen om tot correct rekenen te komen (rekenstoornis)